කටුණායක ගුවන් තොටුපල කේටරින් අංශ සහායක

author
1
0 minutes, 0 seconds Read

කටුණායක ගුවන් තොටුපලේ කේටරින් අංශ සහායක
කටුණායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ කේටරින් එකේ ෆැකින් අංශය සදහා පුහුණු ණුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් සදහා ඇබෑර්තු
වයස අවුරැදු 18 ත් 44 ත් අතර ගැහැණු සහ පිරිමි
(දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක අයෙකුට අයදුම් කල හැක)(කණ්ඩායම් වශයේනද අයදුම් කළ හැක)
සේවා කාලය පැය 12යි
අධ්‍යාපනය පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේ
වැටුප රැපියල් 60000/= දක්වා
ආහාර නොමිලේ
නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

0770134726 / 0770134727 / 0770134728 whatsapp 0770134726

Similar Posts

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110