නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවිකා

author
0 minutes, 2 seconds Read

නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවිකා

බඳවා ගැනීම පමණි/ සම්මුඛ පරීක්ෂණ නැත/අධ්‍යාපන සහතික අවශ්‍ය නැත බදවා ගැනිමේ පමණි

(බදවා ගැනීම් සතියේ දින පහ උදෙ 08.00 සිට හවස 3.00 දක්වා)

ජාත්‍යන්තර හා දේශීය සම්මානලාභී නිෂ්පාදන

සමගම් සදහා වහාම බදවා ගනු ලැබේ.

සුදුසුකම් :

වයස අවු ; 18 – 40 අතර අයදුම් කල හැකිය.

අධ්‍යාපන සහතිකපත්‍ර අවශ්‍ය නොවේ

මෙවර විභාගයට පෙනිසිටි අයටද අයදුම් කලහැක

# ප්‍රතිලාභ :

ගැහැණු( 18 – 40 )

පුහුණු /නුපුහුණු

අතිකාල දීමනා සහිතයි

ආහාර පහසුකම් සපයා දේ

දුර පලාත් වලින් විශේෂයි

දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් බදවා ගැනීම්

අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා පලපුරුද්දක් අවශ්‍ය නොවේ

ආහාර, නවාතැන් සහ සපයයි

මාසික වැටුප් ඇත

යහළුවන්/ කණ්ඩායම් එකම බෝඩිමක නැවති කර්මාන්තශාලාවක වැඩ කරන්න

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

මුලික වැටුප – රු.35,000 ඇතිකළ සමග වැටුප – රු 50000.00 – 55000.00 අතර

ETF,EPF සහ මරණාධාර දීමනා

වසරකට දෙවරක් ප්‍රසාධ දීමනා

දක්ෂතාව මත උසස්විම්

whatsapp 0770134726

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Sinhala Sinhala Tamil Tamil

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kithlank/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110